Telescopische verende draaibare ondersteuningsinrichting, meer in het bijzonder voor de zitting van een draaistoel, en verend element voor toepassing in een dergelijke ondersteuningsinrichting

  • Inventors:
  • Assignees: Gispen B V
  • Publication Date: July 03, 1978
  • Publication Number: BE-864805-A

Patent Citations (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

    Title

Cited By (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle